RRMSP-Korniza e Menaxhimit Mjedisor dhe Social Përfundimtar