Kordinatori

Kordinatori i së drejtës për informim në MTI: Stela Basha

Email: stela.basha@transporti.gov.al

Tel: 04 23 80 763