IPA komponenti II-të

Në IPA komponenti II- të, Bashkëpunimi Ndërkufitar, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës është partnere në projektet të ndryshme të programeve komunitare si: Programi bashkëpunimit ndërkufitar IPA Adriatik 2007-2013, Programi i Bashkëpunimit Transnacional i Evropës Jug-Lindore:

1 - Projekti Acrossee

Për më shumë informacion linku përkatës i projektit  www.acrossee.net

 

2 - Projekti Intermodal

Për më shumë informacion linku përkatës i projektit http://www.intermodality.eu/

 

3 - Projekti Hazadr

  1.  

Për më shumë informacion referojuni Termave të Referencës /  For more information and duration of the assignment please see the attached TOR (Terms of Reference)     

Për më shumë informacion linku përkatës i projektit www.hazadr.eu