Konsultim Publik

  • Për konsultimin publik të Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe planit të veprimit përkatës ------ SHKARKO PDF

 

  • Për konsultimin publik të Projektligjit "Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë" ---- SHKARKO PDF

 

  • Studimi mjedisor mbi rehabilitimin e hekurudhës Durrës-Tiranë dhe linja e re hekurudhore me aeroportin e Rinasit.-------- Shkarko PDF  

1. Përmbledhje jo teknike.

2. Raporti teknik final Shqip

3. VNM e thelluar