Njoftim

Njoftim "Për shpalljen e subjektit fitues, me konkurs të hapur, për të operuar në linjat e rregullta ndërqytetëse udhëtarësh" :

- Tiranë – Rrogozhine – Tiranë
- Durrës – B. Curri – Durrës
- Tiranë – Leskovik – Tiranë
- Përmet – Vlorë – Përmet
- Patos – Vlorë – Patos (pa të drejtë qëndrimi në Fier)
- Vorë – Durrës - Vorë

SHKARKO PDF