Njoftim për "Shpalljen e subjektit fitues, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Tiranë – Burrel – Tiranë"

Njoftim për "Shpalljen e subjektit fitues, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Tiranë – Burrel – Tiranë" Shkarko - PDF