Njoftim "Për shpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Fier-Lushnje-Fier

Njoftim "Për shpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Fier-Lushnje-Fier ----- SHKARKO PDF