Njoftim për "Shpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Fier – Roskovec - Fier"

Njoftim për "Shpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Fier – Roskovec - Fier"  Shkarko - PDF