Njoftim për "Shpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Sarande – Himare - Sarandë"

Njoftim për "Shpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Sarande – Himare - Sarandë"  Shkarko - PDF