Njoftim shpallje Procedure Konkursi

V E N D I M  Nr. 20. 

Datë 20/07/2017, PËR PËRZGJEDHJEN ME KONKURS TË HAPUR TË SUBJEKTIT PËR TË OPERUAR NË LINJË TË RREGULLT NDËRQYTETËSE UDHËTARËSH TIRANË – BURREL - TIRANË

Shkarko PDF