Për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Delvinë – Sarandë – Delvinë

Për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Delvinë – Sarandë – Delvinë ---- SHKARKO PDF