Përshpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Tiranë – Vorë – Tiranë

Përshpalljen e subjektit fituesit, me konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Tiranë – Vorë – Tiranë SHKARKO PDF