Vendim Nr.14 datë 16/03/2017, për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Fier – Lushnje – Fier

Për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh Fier – Lushnje – Fier     SHKARKO PDF