Vendim Nr.18 datë 09/05/2017 "Për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në linjat e rregullta ndërqytetëse udhëtarësh"

Vendim Nr.18 datë 09/05/2017 " Për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në linjat e rregullta ndërqytetëse udhëtarësh" ---- SHKARKO PDF

Rrjeti i linjave ndërqytetase të palicensuara --- SHKARKO