Vendimi Nr.11 Datë 17.02.2017, Për Përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në Linjë të rregullt Ndërqytetëse udhëtarësh Rrogozhinë-Kavajë-Rrogozhinë

Vendimi Nr.11 Datë 17.02.2017, Për Përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në Linjë të rregullt Ndërqytetëse udhëtarësh Rrogozhinë-Kavajë-Rrogozhinë ---------SHKARKO PDF