Vendimi Nr.12 Datë 21.02.2017, Për Përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në Linjë të rregullt Ndërqytetëse udhëtarësh Tiranë -Vorë-Tiranë

Vendimi Nr.12 Datë 21.02.2017, Për Përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit për të operuar në Linjë të rregullt Ndërqytetëse udhëtarësh Tiranë -Vorë-Tiranë ---- SHKARKO PDF