Strategjia Kombëtare e Mbetjeve të Ngurta

Strategjia Kombëtare e Mbetjeve të Ngurta  ----- SHKARKO PDF