Kriteret për liçensimin e serviseve për mjetet rrugore

Udhëzim nr. 1545, datë 29/03/2016 "Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove, të reja ose të përdorura, të autorizuara nga prodhuesi" ---- SHKARKO PDF

Udhëzimi nr.1546, datë 29.03.2016, "Autoriparimi i mjeteve rrugore"   ---- SHKARKO PDF

Udhëzim nr. 1547, datë 29/03/2016 "Agjencitë që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove" ---- SHKARKO PDF

Udhëzim nr. 1548, datë 29/03/2016 "Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove" ---- SHKARKO PDF