Normat e gazrave të automjeteve

  • Vlerat e lejuara të elementeve ndotës që shkarkohen me gazrat nga mjetet rrugore, të cilat do të aplikohen në kontrollin teknik pas datës 1 KORRIK 2016  ------ SHKARKO PDF