Për transportin ndërkombëtar të ushqimeve delikate dhe mjetet e veçanta që përdoren në këto transporte

1. Miratimi ATP --- SHKARKO PDF

2. Lista e subjekteve ATP --- SHKARKO PDF