Sistemi i Patentës me Pikë

Projektvendimi “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, është një akt zbatues i nenit 120/1 të Kodit Rrugor”, në bazë të së cilit do të funksionojë sistemi i pikëve të lejeve të drejtimit.

  • Tabela e pikëve për shkeljen e normave të sjelljes ---- SHKARKO PDF