Udhëzimi nr. 1, datë 04.03.2015 “Për disa ndryshime në manualin “Mbi kontrollin teknik të mjeteve”

  • Udhëzimi nr. 1, datë 04.03.2015 “Për disa ndryshime në manualin “Mbi kontrollin teknik të mjeteve” ---- SHKARKO PDF