Raporte Monitorimi për vitin 2014

Relacion mbi raportet e monitorimi të vitit 2014 ---- SHKARKO PDF

Tabela përmbledhëse e raportit të monitorimit vjetor për vitin 2014 ----- SHKARKO PDF​