Raporte Monitorimi për vitin 2014

  • Tabela përmbledhëse e raportit të monitorimit vjetor për vitin 2014 ----- SHKARKO PDF