Raporte Monitorimi për vitin 2015

Relacion mbi raportet e monitorimi të vitit 2015 ---- SHKARKO PDF

Tabela përmbledhëse e raportit të monitorimit vjetor për vitin 2015  --- SHKARKO PDF