Raporte Monitorimi për vitin 2016

Relacion mbi raportet e monitorimi të vitit 2016 ---- SHKARKO PDF

Tabela përmbledhëse e raportit të monitorimit vjetor për vitin 2016 --- SHKARKO PDF