Specialist Prokurimi për Projektin e Mirëmbajtjes

  • Termat e Referencës si dhe Kërkesa për shprehje interesi  për pozicionin e Specialistit  të Prokurimit  për Projektin e Mirëmbajtjes, i cili është aprovuar nga Banka Botërore ---- SHKARKO PDF