Dokumentat mjedisore, sociale për projektin e hekurudhës Tiranë - Durrës dhe lidhja e re me Rinasin

 1. 1. Albania Rail Environmental and Social Action Plan Final --- SHKARKO PDF
 2. 2. Albania Rail Non-Technical Summary Final  --- SHKARKO PDF
 3. 3. ALBANIAN _ Albania Rail Environmental and Social Action Plan Final --- SHKARKO PDF
 4. 4. ALBANIAN _ Albania Rail Non-Technical Summary Final --- SHKARKO PDF
 5. 5. LAF Albanian Railways Final (alb)  --- SHKARKO PDF
 6. 6. LAF Albanian Railways Final (eng)  --- SHKARKO PDF
 7. 7. PSS Albanian Railways Final (alb)  --- SHKARKO PDF
 8. 8. PSS Albanian Railways Final (eng)  --- SHKARKO PDF
 9. 9. SEP Albanian Railways final (alb)  --- SHKARKO PDF
 10. 10. SEP Albanian Railways final (eng)  --- SHKARKO PDF
 11. 11. Technical report EIA in Albanian  --- SHKARKO PDF
 12. 12. Technical report EIA  --- SHKARKO PDF
24-06-2017